Zuidelijke ringweg: verdiepte ligging en Zuiderplantsoen

De aanleg van de verdiepte ligging van de Groningse zuidelijke ringweg kreeg vorige zomer (2022) duidelijk vorm. Volgens de planning van projectorganisatie Aanpak Ring Zuid zal dit tracé van de ringweg voorjaar 2024 in gebruik worden genomen.

 

De ruim 1 km verdiepte ringweg bestaat uit drie overdekte delen (de bouwers noemen ze ‘deksels’), afgewisseld met twee niet overdekte stukken. De overkapte delen hebben vooral veel belangstelling bij groenliefhebbers. Bij de aanleg van de oorspronkelijke ring zuid in de jaren ’60 werd een deel van het monumentale Sterrebos afgesneden. Dat stukje bos, langs de Waterloolaan, wordt wel het ‘kleine Sterrebos’ genoemd. De overkapping van de ringweg  zal beide delen van het Sterrebos met elkaar verbinden. Het dan weer verenigde Sterrebos zal bovendien opgenomen worden in een grotere groenzone. Het project bedacht daarvoor de naam Zuiderplantsoen (vergelijkbaar met het Noorderplantsoen aan de noordkant van de stad).

Op een bijeenkomst voor buurtbewoners op 2 november 2023 werd een beeld geschetst hoe dat Zuiderplantsoen er in de toekomst uit zal gaan zien. Het ontwerp is van landschapsarchitect Paul Kersten (link) (bureau Wurk, Rotterdam, link). Op de bijeenkomst waren diverse impressies te zien, o.a. een 3D animatie waarin je het park van alle kanten doorkruist. Het duurt nog even voordat dat allemaal werkelijkheid wordt. Want het afbreken en opruimen van wat nog resteert van de oude ringweg is een hele klus. De natuur staat echter niet stil en verraste vorige zomer met een eigenzinnige, maar wel heel Groningse invulling van het plantsoenconcept: een koolzaadveld!

 

.