mvourworld

MvOurWorld (2)

[Bijgewerkt 21-08-2018] – Toen ik op 10 juli de voormalige coaster MvOurWorld in de Finse haven ontdekte (link), met een bordje TE KOOP erbij (*), was hij zo te zien nog in dezelfde staat als toen hij in het Oude Winschoterdiep lag. Maar twee weken later, 26 juli, zag ik dat het schip niet met rust gelaten werd. Het topdek, de schoorsteen en de stuurhut waren verdwenen. En toen ik nog twee weken later weer langskwam (7 augustus), lag de stuurhut aan de kant. Hij was weinig zachtzinnig onder handen genomen, het leek of de ramen er ruwweg uit gezaagd waren. Maar het geheel was verder nog goed herkenbaar. Ik kon het uiteraard niet laten om als stuurman aan wal even binnen te gaan staan… Wat zal er worden van deze oude dame, met haar lange geschiedenis sinds 1952, als de Siljan en later Marja? (link)

(*) [Toevoeging 21-08-2018] Het bordje TE KOOP heb ik niet goed genoeg bekeken. Het hangt aan het bootje ernaast, zoals een lid van het Kustvaartforum terecht opmerkte. Het heeft dus niet te maken met de MvOurWorld. -JHK