Groningse stadsmarkeringen 20 jaar (2)

[Bijgewerkt 10-10-2020] Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan (*) van de Books of Groningen – tien kunstwerken die in 1990 aan de stadsgrenzen en in het centrum werden geplaatst – organiseerde het Centrum Beeldende Kunst Groningen maart 2010 niet alleen een tentoonstelling maar ook  enkele bustochtjes langs de markeringen.

(*) In 2015 werd ook het 25-jarig jubileum met een busreis gevierd. In 2020 moest de 30e verjaardag het met veel minder aandacht doen, vanwege het heersende coronavirus. Zie: Groninger stadsmarkeringen 30 jaar

En dus bevond ik mij afgelopen zaterdag in goed gezelschap, in een oude bus voor een rondje Stad. In totaal werden vijf markeringen bezocht en van dichtbij bekeken (S2 van Akira Asada, S3 van Daniel Libeskind, S4 van Thom Puckey, S7 van William Forsythe en S8 van John Hejduk). De markeringen van Kurt W. Forster (S1) en Gunnar Daan (S5) zagen we alleen in het voorbijgaan, op afstand. De werken van Heiner Müller (S6), Leonhard Lapin (S9) en Paul Virilio (S10) bleven buiten beschouwing.

 

 

 

In 1990 maakte ik ook zo’n busrit mee, de markeringen waren toen net geplaatst. Maar de verschillen met twintig jaar geleden zijn groot. Sommige tekens zijn wat in verval geraakt. Andere, zoals de gekromde wilgen van Forsythe, zijn van iele staakjes uitgegroeid tot stevige bomen. Vooral de omgeving waar de kunstwerken zijn geplaatst heeft vaak drastische veranderingen ondergaan. Bebouwing rukt op, de stadsgrenzen verschuiven.

Margriet Diertens, CBK medewerker en zelf beeldend kunstenaar, gaf bij alle tekens toelichting. En zo hoorde ik toch weer details die ik nog niet eerder niet op het spoor was gekomen. Bijvoorbeeld het spel kaarten dat Hejduk in zijn Kaartentoren heeft verwerkt. Margriet had ontdekt dat de vier soorten kaarten in de Middeleeuwen werden geassocieerd met sociale lagen in de samenleving. Harten zou staan voor de geestelijkheid, Schoppen voor de adel, Ruiten symboliseerden de kooplieden en Klaveren de boeren.

De Joker van Hejduk heeft meestal een wat stuurse uitdrukking op zijn gezicht. Maar met het schitterende lenteweer van zaterdag leek het of hij een grijns niet kon onderdrukken.