DUO Kempkensberg: update (2) sloop oude kantoortorens

[Bijgewerkt 19-03-2015] Twee weken geleden, vrijdag 7 maart, berichtte RTV Noord dat sloop van de oude rijkskantoren Kempkensberg en Engelse Kamp – waar de vroegere IB-Groep gehuisvest was – er bijna op zat. Na de ‘gele’, ‘blauwe’ en ‘rode’ torens is nu ook de laatste  – ‘groene’ –  toren met de grond gelijk gemaakt. De torens dankten hun bijnaam aan de opvallende kleurmarkering (*  zie opmerking onderaan) op de gevel. Vorig voorjaar werd de sloop van de rode en groene toren een tijdlang stilgelegd omdat er meer asbest in aanwezig bleek dan gedacht. Maar nu zijn ze dan toch definitief verleden tijd, vermalen tot grote bergen puin. De komende weken volgen de eronder gelegen kelders. En tegen de zomer is het einde van de sloopperiode in zicht.

Intussen is in het gebied tussen het DUO gebouw en het station Europapark de aanleg begonnen van een openbare stadstuin. In dat park, aan de voet van het DUO gebouw, verrees de afgelopen weken een modern, multifunctioneel horecagebouw: Paviljoen Sterrebos. Bij de graafwerkzaamheden voor een nieuwe parkeergarage stuitte men twee jaar geleden bij verrassing op de resten van enkele muren, die ooit onderdeel waren van een bekend vestingwerk, de Helperlinie. In de nabije omgeving van de Kempkensberg zijn op enkele plaatsen nog sporen van deze oude stadsmuur zichtbaar. En een paar grote brokstukken liggen tijdelijk achter het DUO gebouw, langs het fietspad. Het plan is om deze stenen overblijfselen een plekje te geven in de nieuwe stadstuin. In mijn eerste blogpost over DUO had ik de blik vooral gericht op het gebouw, de architectuur. Maar de  Kempkensberg is ook een bijzondere locatie, die beladen is met historie. Daarover meer in een volgend artikel.

Meer

  • Berens, H. Vondst van deel Helperlinie kwam totaal onverwacht. Artikel Groninger Gezinsbode, 2 maart 2012.
  • Oude torens Kempkensberg met de grond gelijkgemaakt. Nieuwsbericht / Video RTV Noord 7 maart 2014.
  • Restanten Helperlinie blootgelegd. Video OogTV 2 maart 2012.

 

[Opmerking 19-03-2015]. Deze kleurmarkering (‘s avonds verlicht) werd ontworpen door Frans en Marja de Boer-Lichtveld. Het kunstwerk zonder titel wordt niet meer vermeld op de website www.staatingroningen.nl, maar nog wel in dit Wikipedia overzicht.

Foto’s

Een impressie van de sloopwerkzaamheden rond de torens ‘rood’ en ‘groen’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *